Σχετικά με τον Σύλλογο

Σκοπός

Ο σκοπός του σωματείου είναι καθαρά κοινωφελής, εθνωφελής, καλλιτεχνικός, πολιτιστικός και μορφωτικός-εκπαιδευτικός, σε μη κερδοσκοπική βάση.ΚοινωφελήςΗ έρευνα, κατανόηση της ναυπηγικής-ναυτικής τέχνης και η ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας για την διάσωση και διατήρηση ναυπηγημάτων και των παρελκομένων αυτών, της ναυπηγικής-ναυτικής τέχνης στην Ελλάδα.ΕθνωφελήςΔιάδοση και προβολή του Ελληνικού  παραδοσιακού ναυπηγικού και ναυτικού ιδεώδες και   έργου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο εξωτερικό.ΚαλλιτεχνικόςΗ καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση της παραδοσιακής ναυπηγικής-ναυτικής τέχνης. ΠολιτιστικόςΗ ανάπτυξη ναυπηγημάτων και των τεχνών της θάλασσας-παραδόσεων ως πολιτιστικού προϊόντος και η χρησιμοποίηση του ως τέτοιο, για την πολιτιστική αναβάθμιση του κοινωνικού συνόλου και της δυναμικής προβολής του Ελληνικού Τουρισμού, μέσα από την Ελληνική Ναυτική Παράδοση στον ευρύτερο διεθνή χώρο.Μορφωτικός-ΕκπαιδευτικόςΗ επιμόρφωση, η εκπαίδευση και η κατάρτιση μέσα από σειρά ενεργειών, κατά το δυνατόν ευρύτερου κοινωνικού συνόλου για την αποδοχή, εξάπλωση και κατανόηση της έννοιας της ναυπηγικής-ναυτικής τέχνης και παράδοσης και γενικότερα ως μέσο   διάδοσης του πολιτισμού, ανταλλαγής τεχνών και γενικά επικοινωνίας των λαών, όχι μόνο στον εμπορικό τομέα αλλά και στον ευρύτερο πολιτιστικό και περιβαλλοντικό-κοινωνικό χώρο, στην επιστημονική έρευνα-καταγραφή και στις πάσης φύσεως εφαρμογές της.